Allmänna villkor

Allmänt
Vi är Lasting Group AB, registrerade hos svenska bolagsverket med organisationsnummer 559249-8116 och postadress Lagmansvägen 19, 141 62 Huddinge. Vi erbjuder tjänster inom området kost, hälsa och livsstil; skräddarsydda för att passa just dig och dina behov. Privatpersoner likväl som företag kan avtala om tjänst med Lasting Group AB. Lasting Group AB är godkänd för F-skatt.

Eftersom de allmänna villkoren beskriver vad vi kan förvänta oss av varandra är det mycket viktigt att du läser igenom och förstår dessa. Du är alltid välkommen att kontakta oss via info@lastinggroup.se om du har några frågor eller funderingar om våra allmänna villkor.

De allmänna villkoren uppdateras kontinuerligt, så se till att du kikar igenom dessa innan du beställer en tjänst av oss. Den senast uppdaterade versionen av Lasting Groups allmänna villkor finns alltid på vår hemsida. När ni avtalar om en tjänst med oss anses ni ha accepterat våra allmänna villkor.

Avtal som ingåtts mellan en namngiven person och Lasting Group AB kan inte överlåtas till en annan person.

Avtalsparter
Dessa allmänna villkor gäller vid avtal om tjänst mellan dig som privatperson och oss, Lasting Group AB. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. Avtalet är alltid en skriftlig överenskommelse mellan Lasting Group AB och dig. Vid beställning av en tjänst kommer du som privatperson därför få läsa igenom och signera ett beställningsformulär för den tjänst du vill köpa av oss där tjänstespecifik information kommer framgå, vad du kan förvänta dig av oss och vad Lasting Group förväntar sig av dig.

Företag som önskar beställa en tjänst av Lasting Group AB kommer istället få ett beställningsformulär samt en offert, där samtliga uppgifter och vilka villkor som är tillämpliga framgår.

Åldergräns
För att teckna ett avtal med Lasting Group AB behöver du vara minst 18 år gammal. Är du yngre än 18 år krävs att målsman tecknar avtalet samt åtar sig betalningsansvaret. Om du ska delta på Lasting Groups träningspass på egen hand behöver du vara fyllda 16 år. Är du 12-15 år är du välkommen att delta på gruppträningspass i sällskap av målsman.

Tjänster
Lasting Group AB tillhandahåller bl.a följande tjänster:
– Kostrådgivning
– Föreläsningar om kost
– Gruppträning
– Personlig träning
– Individuellt anpassade tjänster inom kost och träning
– Gravid- och Mammaträning
– Meditation/kroppsscanning, ChiBall och Qi-gong enskilt eller i grupp
– Stress- och KBT-terapi (kommande)
– Företagsanpassade tjänster inom området kost, hälsa och livsstil

Beskrivning av tjänsternas upplägg finns här:
https://lastinggroup.se/body/
https://lastinggroup.se/nutrition/
https://lastinggroup.se/mind/

Prisuppgifter för tjänster samt betalning
Prisuppgifterna för respektive tjänst hittar du här:
https://lastinggroup.se/body/
https://lastinggroup.se/nutrition/
https://lastinggroup.se/mind/

För individuellt anpassade tjänster inom kost och träning får du prisuppgiften direkt från oss efter att vi diskuterat det upplägg som du är intresserad av.

Samtliga angivna priser är inklusive moms. Betalningsvillkor 14 dagar. Betalning sker via faktura.

Om du önskar kan vi dela upp kostnaden för Kostpaket Medium och Large samt personlig träning (träningspaket om 10, 20 respektive 30 timmar) över tre månader. Första faktureringstillfället sker i samband med vårt första möte/träningstillfälle. Om du inte vill dela upp betalningen över tre månader faktureras hela summan i samband med det första mötet/träningstillfället.

Kostpaket Small faktureras i samband med att du tillhandahåller oss en ifylld livsstilsenkät, kostregistrering och aktivitetsdagbok.

Föreläsningar faktureras i enlighet med det separata avtalet oss emellan. Detsamma gäller för andra företagsanpassade tjänster.

Gruppträningspass samt enstaka PT-timmar faktureras i förskott. Detsamma gäller för meditation/kroppsscanning, ChiBall och Qi-gong. Betalningen måste vara oss tillhanda innan någon av dessa tjänster utförs.

Är du student och vill nyttja vår studentrabatt behöver du uppvisa giltig studentlegitimation vid beställningstillfället. Studenter erhåller 15% rabatt på ordinarie pris, och detsamma gäller för seniorer.

Vid utebliven betalning skickas en (1) påminnelse med 50 SEK i påminnelseavgift. Vid utebliven betalning har Lasting Group AB rätt att driva in kostnader via Inkasso. Alla extra utgifter det kan innebära står klienten för.

Ångerrätt
Ibland ångrar man sig, och det är helt okej. Som privatperson har du ångerrätt och kan frånträda ett avtal om tjänst som du ingått med Lasting Group AB. Om du ångrar dig måste du skriftligen meddela oss detta inom 14 dagar räknat från det datum då du ingick avtalet om tjänst med oss.

Har en tjänst som löper över flera tillfällen redan startat inom dessa 14 dagar och du ångrar dig kommer de utnyttjade tillfällena fortfarande att debiteras.

Ångerrätten gäller inte för avtalade tjänster som fullgjorts och levererats av Lasting Group AB.

Hälsotillstånd
Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan beställa och genomföra någon av de tjänster som Lasting Group AB tillhandahåller. Lasting Group AB ansvarar ej för uppkomna skador eller andra medicinska problem som uppstår före, under eller efter nyttjande av beställd tjänst. Vi förväntar oss att du har en privat olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring.

Det är ditt ansvar att själv kontakta en läkare om du är osäker på om eller när du kan börja träna igen efter sjukdom eller skada. All träning sker på egen risk.

Vi förväntar oss även att du informerar oss om sådant som kan komma att påverka din kostrådgivning, träning eller stress- och KBT-terapi.

Lasting Group AB besitter inga läkarkunskaper och därför ges inga medicinska råd. Information som lämnas från Lasting Group AB är inte avsedd att ersätta råd eller behandling som ordinerats av en annan specialist, t.ex. läkare, fysioterapeut eller naprapat. I dessa fall gäller deras råd och/eller behandling. Om du redan träffar en specialist till följd av ditt nuvarande hälsotillstånd så ansvarar du själv för att diskutera det upplägg, t.ex. kostupplägg, som Lasting Group AB tillhandahållit dig med denne innan du börjar tillämpa detta.

Lasting Group AB förbehåller sig rätten att avbryta genomförandet av en beställd tjänst om vi ser tecken på att du behöver en annan typ av hjälp än den tjänst vi avtalat om eller att tjänsten är olämplig för dig till följd av ditt nuvarande hälsotillstånd. Vi värnar om din hälsa, det är därför vi gör på det här viset. I sådana fall sätts tjänsten på paus tills att den kan återupptas. Kommer tjänsten inte kunna återupptas av medicinska skäl återbetalas det oanvända beloppet.

Kompetens
För din säkerhet garanterar Lasting Group AB att vi enbart leder och instruerar i de träningsformer för vilka vi har adekvat utbildning inom. Detta gäller både gruppträning samt personlig träning. De kostråd som ges och de kostupplägg som skapas baseras på den vetenskapliga evidens som finns vid varje givet tillfälle, och utges enbart av person med lämplig utbildning. Motsvarande gäller vid stress- och KBT-terapi samt företagsanpassade tjänster och leveranser.

Marie Larsdotter – kompetens
– Inspirationskurs i barn och familjegymnastik, Svenska Gymnastikförbundet 1997
– Baskurs barn/ungdom, Gymnastikförbundet Stockholm, 1999
– Hälsopedagogik, Komvux Huddinge, 2000
– Baskurs för motionsledare, Korpen Svenska Motionsindrottsförbundet, 2002
– Licensierad motionsledare/gympa, Korpen Svenska Motionsindrottsförbundet, 2002
– Stavgång grund + påbyggnad, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, 2003
– Diplomerad instruktör i Qigong steg 1, Tai Chi Akademien, 2003
– Instruktörsutbildning i cykling, S.A.F.E. 2003
– Specialutbildning motivation och hälsobeteende, S.A.F.E. 2004
– Specialutbildning pulsbaserad träning, S.A.F.E 2004
– Diplomerad instruktör i Qigong steg 2, Tai Chi Akademien, 2004
– FaR-ledare (Fysisk aktivitet på recept), Stockholms FaR-ledarnätverk, 2005
– Gymstick Challenge & Gymstick Power, GST Sweden, 2005
– Instruktörsutbildning i The ChiBall Method – A Healing Art, ChiBall Method, 2005
– Diplomerad instruktör Qigong H2O med inriktning på FaR, Tai Chi akademien, 2006
– Instruktör i vattengymnastik, Stockholms Stad, 2006
– Diplomerad instruktör Styrka i grupp, Aerobic Weekends, 2010
– Baskurs i Mindfulness – acceptans och medveten närvaro, Sverigehälsan, 2013
– Gymmix PUFF (kvalitets – och programuppföljningsfunktionär) Gymnastikförbundet, 2013
– Psykologi 1 och 2a, Hermods, 2020
– Grundkurs i Mindfulnessträning, Modern Mindfulness Sweden AB, 2021
– Diplomerad KBT-terapeut, Expressa Utbildningscenter, 2021

Pernilla Larsdotter Bisting – kompetens
– Dipl. Gruppträningsinstruktör, Aerobic Weekends, 2014
– B.Sc. Nutrition, Stockholms Universitet & Karolinska Institutet, 2013-2016
– M.Sc. Toxikologi, Karolinska Institutet, 2016-2018
– Lic. Internationell Personlig Tränare, Intensive PT Education, 2021
– Cert. Gravid- och Mammatränare, Intensive PT Education, 2021

Avtalstid
Avtalsperioden varierar beroende på vilken tjänst vi avtalat om. Avtalstiden kommer att specificeras i beställningsformuläret/avtalet som du kommer få läsa igenom och signera i samband med beställningen.

Avbokning/ombokning
Avbokning/ombokning av rådgivande möten (kostrådgivning, stress- och KBT-terapi) eller PT-pass ska ske mer än 24h innan inbokad tid.

Skulle du bli sjuk inom 24h har du rätt att omboka din tid kostnadsfritt. Avbokning som sker inom 24h kommer att debiteras.

Garanti om resultat
Flera av våra tjänster syftar till att förbättra din hälsa, fysiskt likväl som psykiskt. Våra verktyg för detta är bl.a. att skapa kost- och träningsupplägg, uppmuntra till rörelse i form av gruppträning samt arbeta med de mentala bitarna via stress- och KBT-terapi och lugnare träningsformer. Vi kan dock inte garantera att du får de resultat du önskar när du nyttjar våra tjänster, för förutom att få verktygen för att nå dina mål så krävs även tid, följsamhet och engagemang från dig för att lyckas. Vi kommer dock göra vårt bästa för att du ska nå dina mål.

Lagval och tvist
Eventuell tvist som kan hänföras till villkoren eller användningen av tjänsterna skall avgöras av allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Senast uppdaterad: 2021-07-24

document, agreement, documents